شرکت الوچای، سایت تخصصی خرید و فروش انواع چای ایرانی و چای خارجی بصورت فله
5 (1)
2021-05-23T13:57:09+04:30
چای خارجی چای ایرانی

به سايت خودتان خوش آمديد

گروه بندی فروشگاه

موجودی امروز

الوچای – لیست قیمت محصولات چای 99/09/24
5 (1)

 

129,000سیلانچای پنکه زردباروتی99/09/24
108,000کلکتهچای تلفن قهوه ایباروتی99/09/24
138,500سیلانچای تبرزین سبزباروتی99/09/24
109,000کلکتهچای گل یاس سبزشکسته99/09/24
68,000آسامچای تلفن نارنجیctc کله مورچه99/09/24
66,000آسامچای بلدرچینctc کله مورچه99/09/24
116,000کلکتهچای گل یاسنیم ریز99/09/24
113,0005چای شکار99/09/24
108,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی99/09/24
113,000کلکتهچای کیمیا طلاییباروتی99/09/24
128,000چای فضانورد99/09/24
6,000ایرانیچایشکری99/09/24
171,000کلکتهچای کیکاووسشکسته99/09/24
102,000کلکتهشهرزادباروتی99/09/24
112,500کلکته96چایقلم99/09/24
136,000چای گل یاس آبیباروتی99/09/24
64,000آسامچای دستچینctc کله مورچه99/09/24
66,000آسامچای بارشctc کله مورچه99/09/24
101,000سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی99/09/22
176,000سیلانچای نوک طلا افق زردباروتی99/09/22
171,000سیلانچای طاووسقلم99/09/22
151,000سیلان410چای اکبر طوسی عطرینیم ریز99/09/22
157,000سیلانچای سه پنکه قرمزنیم ریز99/09/22
111,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی99/09/22
111,000کلکته2222چای بلدرچین زردباروتی99/09/22
124,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته99/09/22
131,000کلکتهچای جوبانوشکسته99/09/22
121,000کلکتهچای سبحانشکسته99/09/22
128,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم99/09/22
131,000کلکته333چای بلدرچین آبیقلم99/09/22
149,000سیلانچای چکش طلاباروتی99/09/22
126,000کلکته1000چای تک تبر آبیباروتی99/09/22
106,000کلکتهچای دوپهلوان مشکیباروتی99/09/22
141,000سیلان2000چای علی آبیشکسته99/09/22
106,000کلکته333چای حدیثباروتی99/09/22
112,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز99/09/22
131,000سیلانچای پهلوان قرمزشکسته99/09/22
176,000سیلان222چای سوفیاباروتی99/09/22
91,000چین5050چای آیسانسبز99/09/22
222,000سیلان222چای قوری سبز پاورکسباروتی99/09/22
132,000کلکته701چای سوفیاشکسته99/09/22
69,000آسامچای الجمیلctc کله مورچه99/09/22
146,000سیلانچای اکبر 400599/09/22
121,000سیلان333چای دیرینهباروتی99/09/22
121,0002411چای هزاردستان99/09/22
111,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز99/09/22
136,000کلکتهچای فرشیم سبزشکسته99/09/22
136,000سیلانچای تک سیب مشکیقلم99/09/22
131,000چای تک سیب آبینیم ریز99/09/22
56,000کنیاچایشکری99/09/22
112,000کلکتهچای بلدرچیننیم ریز99/09/22
131,000کلکتهچای گرین استپشکسته99/09/22
131,000کلکتهچای سلطانشکسته99/09/22
86,000چین6060چای آیسانسبز99/09/22
102,000کلکته333چای حدیثباروتی99/09/22
109,000چای نیم روز سبز99/09/22
108000کلکته4چای کلکته باروتی زرین لات4باروتی زرین99/09/24

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]
توسط |دسامبر 14th, 2020|دسته بندی: الوچای|بدون دیدگاه

الوچای لیست محصولات چای 99/09/22
5 (1)

 

alochay
کارتن10101,000سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی99/09/22
کارتن10130,000سیلانچای پنکه زردباروتی99/09/22
کارتن10176,000سیلانچای نوک طلا افق زردباروتی99/09/22
کارتن10171,000سیلانچای طاووسقلم99/09/22
کارتن10151,000سیلان410چای اکبر طوسی عطرینیم ریز99/09/22
کارتن10159,000سیلانچای سه پنکه قرمزنیم ریز99/09/22
کارتن10111,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی99/09/22
کارتن10111,000کلکته2222چای بلدرچین زردباروتی99/09/22
کارتن10124,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته99/09/22
کارتن10131,000کلکتهچای جوبانوشکسته99/09/22
کارتن10121,000کلکتهچای سبحانشکسته99/09/22
کارتن10128,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم99/09/22
کارتن10131,000کلکته333چای بلدرچین آبیقلم99/09/22
کارتن11.25149,000سیلانچای چکش طلاباروتی99/09/22
کارتن10126,000کلکته1000چای تک تبر آبیباروتی99/09/22
کارتن10106,000کلکتهچای دوپهلوان مشکیباروتی99/09/22
کارتن10141,000سیلان2000چای علی آبیشکسته99/09/22
کارتن10106,000کلکته333چای حدیثباروتی99/09/22
کارتن10112,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز99/09/22
کارتن10131,000سیلانچای پهلوان قرمزشکسته99/09/22
کارتن10176,000سیلان222چای سوفیاباروتی99/09/22
91,000چین5050چای آیسانسبز99/09/22
کارتن10222,000سیلان222چای قوری سبز پاورکسباروتی99/09/22
کارتن10132,000کلکته701چای سوفیاشکسته99/09/22
کارتن1069,000آسامچای الجمیلctc99/09/22
کیسه60آسامچای بلدرچینctc99/09/22
146,000سیلانچای اکبر 400599/09/22
کارتن10121,000سیلان333چای دیرینهباروتی99/09/22
121,0002411چای هزاردستان99/09/22
کیسه20111,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز99/09/22
کارتن10136,000کلکتهچای فرشیم سبزشکسته99/09/22
کارتن10136,000سیلانچای تک سیب مشکیقلم99/09/22
کارتن10131,000چای تک سیب آبینیم ریز99/09/22
کیسه6256,000کنیاشکری99/09/22
کیسه20112,000کلکتهچای بلدرچیننیم ریز99/09/22
131,000کلکتهچای گرین استپشکسته99/09/22
131,000کلکتهچای سلطانشکسته99/09/22
86,000چین6060چای آیسانسبز99/09/22
کیسه20103,000کلکته333چای حدیثباروتی99/09/22
109,000چای نیم روز سبز99/09/22
کارتن5108.000لات 4چای لات 4باروتی99/09/22
کارتن10161.000چای گل یاس قرمزشکسته99/09/22
کارتن10145.000کلکتهالوزهشکسته99/09/22

 

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

الو چای – لیست موجودی محصولات در تاریخ 99/09/19
5 (1)

 

1- چای شکسته کلکته جوبانو11-چای سوفیا باروتی 22222-چای شکار باروتی کلکته کد532-چای 3پنکه قرمز
2- چای شکسته کلکته گرین استپ12-چای الجمیل CTC23-چای فرشیم قهوه ای33-چای احمد 303
3- چای شکسته کلکته سلطان13-چای دشنه قرمز24-چای قلم سیلان سوفیا کد6234-چای موبایل
4- چای سبز 50-50 آیسان15-چای شکسته بلدرچین25-چای باروتی العطا کلکته
5- چای علی 200016-چای باروتی زرینlOT426-چای کلکته شهرزاد 2022
6- چای پهلوان قرمز17-چای قلم لاله شمعدان 52127-چای گرین اسنپ باروتی
7-چای باروتی نوک طلا افق کارتن زرد18-چای قلم سیلان بهنشین28- چای شکسته سیلان روزبه
8- چای سوفیا 70119-چای قلم کلکته بهنشین29-چای شکسته سیلان علی
9- چای باروتی حدیث 33320-چای باروتی سیلان بهنشین30-چای قلم علی 6000
10-چای باروتی سیلان پاورکس 22221-چای باروتی سیلان بهنشین31-چای چکش سبز
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

آخرین محصولات اضافه شده

 چای ایرانی چای لاهیجان چای ارگانیک چای سرگل چای دستچین خرید اینترنتی چای فروش اینترنتی چای چای داخله چای داخلی بهترین برند چای چای خارجی چای سیلان چای کلکته چای خوش رنگ چای خوش طعم بهترین چای

چاي سرگل

چاي سرگل پيچيده شکل است و داراي طعمي تلخ تر و گس تر نسبت به انواع چايي هاي ديگر ايراني است. چاي سرگل از درجه بالايي از کيفيت و عطر و طعم رادارا مي باشد و در خوشرنگي و خوش طعمي بسيار خوش آوازه است.

چاي سرگل در فصل بهار برداشت ميشود و از چند برگ بالايي و جوان ميباشد.

مصرف چای در ایران

چای ایرانی
چای خارجی

تاريخچه چاي در ايران

ابتدا مصرف چاي در ميان قبايل چين مرسوم گشته وتاريخ دقيقي براي مصرف چاي در ايران را نمي توان مشخص نمود ليکن براساس نوشته هاي بجا مانده از مورخين و محققين و سفرنامه ها ، مصرف چاي در ايران از اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم شروع و شخصي به نام حاج محمد گيلاني ، تاجر ايراني ، اطلاعات اوليه مربوط به چاي و طريقه مصرف آن را از چين به اروپا برده است .

ايرانيان قبل از اسلام همانند ساير مردم دنيا از نوشيدنيهاي متداول آن زمان استفاده مي نمودند

ليکن پس از ورود اسلام و به دليل عدم مشروعيت آنها ، نوشيدن قهوه را جايگزين نمودند . به دليل دوري از مراکز توليد و شرايط نامساعد حمل ونقل و تجارت آن از يک طرف و نزديکي تجارت ايران با چين و راههاي ارتباطي مطمئن مثل جاده ابريشم از طرف ديگر باعث جايگزيني چاي به جاي قهوه گرديد .

مصرف چاي در ايران با وارداتي که از طريق شمال (کشورچين) و از طريق جنوب (کشورهند ) انجام مي گرفت تامين مي شد . در سال 1261 هـ . ش ، شخصي به نام حاج محمد اصفهاني کشت چاي در ايران را آغاز نمود ولي به عللي رونق و توسعه نيافت تا در سال 1279 هـ ش ، بار ديگر با تلاش و احتمام محمد ميرزاي چايکار ملقب به کاشف السلطنه که ژنرال کنسول ايران در هندوستان بود ، آغاز گرديد . او با اين ديدگاه که مقدار زيادي ارز براي واردات چاي صرف ميگردد و توليد چاي مي تواند يکي از منابع عظيم براي رونق اقتصادي کشور باشد اقدام به کشت چاي نمود .

کاشف السلطنه در هندوستان با وجود اينکه دولت هند از يادگيري فنون چايکاري براي اتباع خارجي شديداٌ ممانعت بعمل مي آورد ، توانست فنون کشت و توليد چاي را بياموزد و با مطالعه و بررسي شرايط آب و هوايي ايران و مشابهت آب و هواي شمال کشور با کشور هندوستان طي فداکاري و زحمات فراوان ، تعداد زيادي بذر و سه هزار اصله نهال را با شرايط حمل ونقل آن زمان که گاري و درشکه بوده ، به ايران انتقال داد و اقدام به احداث باغ چاي در لاهيجان و کلارآباد نمود (سال 1279 هـ . ش) اين عمل او مورد مخالفت عده کثيري که از جانب برخي محافل تحريک مي شدند قرار گرفت و حتي در بعضي از موارد منجر به کندن نهالها و ويران کردن باغات شد .

ضمناً چون بهره برداري از باغات چاي پس از پنج سال از غرس نهال دو ساله آغاز مي شود و کشاورزان در آن زمان نيز آشنايي کافي در امور کاشت ، داشت و برداشت نداشتند لذا علاقه و تمايل به کشت چاي نشان نمي دادند اما کاشف السلطنه با تحمل مرارت هاي زياد و رويارويي با موانع مادي و مشکلات اجتماعي شرايط گسترش احداث باغهاي چاي در واحد سطح را فراهم کرد و با ايجاد انگيزه ، زمينه علاقمندي کشاورزان به کشت چاي را بوجود آورد .

نخستين بار تعدادي از کشاورزان در حومه شهر لاهيجان (چارخانه سر) کشت چاي را آغاز کردند و به تدريج در ساير نقاط استان گيلان گسترش يافت بطوريکه در سال 1319 مساحت باغات چاي به 600 هکتار رسيد . روند توسعه تدريجاً ادامه داشت تا اينکه در سال 1337 دولت ايران اقدام به تأسيس سازمان چاي کشور نمود تا کشاورزان چايکار و صاحبان صنعت چايسازي را تحت حمايت قرار دهد . در حال حاضر سطح زير کشت چاي حدود 32000 هکتار مي باشد که در بيش از 900 قريه در شهرهاي صومعه سرا ، فومن ، شفت ، رشت ، لاهيجان ، آستانه اشرفيه ، سياهکل ، لنگرود ، رودسر و املش در استان گيلان و شهرهاي رامسر و تنکابن تا حوالي چالوس در استان مازندران به طول حدود 200 کيلومتر بصورت نامنظم و مجزا با فواصل کم و زياد و دور و نزديک با جاده اصلي بصورت پراکنده قرار گرفته و هم اکنون حدود 60000 خانوار در کشت و کار اين محصول اشتغال دارند .

بهترین روش دم کردن چای ایرانی

با وجود کیفیت بالای چای خالص شمال و عاری بودن از هرگونه اسانس و ماده افزودنی و فواید بسیاری که دارد، هنوز جایگاه خود را در سبد خانوار هموطنان عزیزمان پیدا نکرده است.یکی ازدلایل عمده آن شاید، کم حوصلگی و عدم آشنایی کامل نسبت به شیوه اصولی طبخ چای شمال مخصوصا چای سنتی و طبیعی ایرانی می باشد که نقش تعیین کننده در رنگ و عطر و بو و کیفیت چای دم کشیده دارد. رعایت چند نکته ساده می تواند یک چای خوش رنگ با طعم عالی و کاملا سالم و گوارا را برای شما به ارمغان بیاورد.

در ابتدا این 2 نکته را رعایت کنید:

1- سعی کنید حتماً از قوری چینی برای طبخ چای استفاده نمایید. این به این معنا نیست که نمی توان از قوری استیل و یا پلاستیکی استفاده کرد،هدف این است که همه عطر و طعم و رنگ چای شمال در فنجان شما به بهترین شکل پدیدار شود.

2- در صورت امکان از چایسازها استفاده نکنید اگربه جای چایساز های پلاستیکی ازسماور یا کتری های استیل یا رویی برای جوش آوردن آب استفاده شود،آب جوشیده برای دم کشیده چای ایرانی مرغوب ترخواهد بود.

آموزش طبخ چای:

آب کتری یا سماور باید کاملاً زلال و جوش باشد برای تهیه هر فنجان چای، یک قاشق مرباخوری چای خشک را در قوری بریزید (بهتر است قبل از ریختن آب در قوری بگذارید قوری بهمراه چای خشک حدود 2 دقیقه برروی سماور بماند تا قوری و چای خشک گرم شود و بعد از این مدت آب را اضافه نمایید.) توجه نمایید که به ازای چای خشکی که در قوری ریخته شده میزان آب باید به اندازه یک بند انگشت بالای چای خشک باشد اجازه دهید چای حداقل به مدت 8 دقیقه و به منظور داشتن عطر و طعم بهتر به مدت 15 دقیقه روی سماور دم بکشد و سپس نوش جان نمایید.

نکته: بعد از 20 دقیقه قوری را از روی سماور برداشته و در کنار سماور قراردهید (بهتراست با یک پارچه روی آن را بپوشانید تا گرم بماند) این کار باعث می شود مدت زمان بیشتری از عطر و طعم چای لذت ببرید.

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه : 9-18

پنجشنبه : 9-13

در تعطیلات رسمی شرکت تعطیل میباشد

خرید عمده چای، فروش عمده چای، فروش چای ارگانیک، خریدچای ارگانیک، فروش چای بهاره، خرید چای بهاره، فروش چای شمال، خرید چای شمال، فروشگاه اینترنتی چای، فروش عمده چای خارجی، خرید عمده چای خارجی، فروش چای سرگل، خرید چای سرگل، فروش چای دستچین، خرید چای دستچین، خرید و فروش چای فله، خرید و فروش چای آکبند، خرید و فروش چای وارداتی، خرید چای فله، فروش چای فله، خرید چای ایرانی، فروش چای ایرانی، خرید چای لاهیجان، فروش چای لاهیجان، خرید چای داخله، فروش چای داخله، خرید چای داخلی، فروش چای داخلی، فروش اینترنتی چای، خرید چای عمده، فروش چای عمده، بسته بندی چای، بسته بندی چای کیسه ای، بسته بندی چای تی بگ، بسته بندی چای نپتون، فروش چای صادراتی، بهترین چای، چای خوشمزه، چای طبیعی، چای خالص، معروفترین برند چای، بهترین برند چای، معروفترین مارک چای، بهترین مارک چای، خریدار چای

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

تلفن تماس: 02155169402

کانال تلگرام

موبایل: 09120456756

چت

Go to Top