شرکت الوچای، سایت تخصصی خرید و فروش انواع چای ایرانی و چای خارجی بصورت فله2021-12-13T00:46:49+03:30
چای خارجی چای ایرانی

به سايت خودتان خوش آمديد

فروش ویژه امروز

فروش ویژه چای کلکته قلمی کارتن 4کیلویی تخفیف امروز 1400/09/23

دسامبر 14th, 2021|

امروز 1400/09/23 فروش ویژه چای کلکته قلمی چای کلکته کارتن [...]

فروش ویژه چای چکش سبز اصلی ( چای سیلانی ) امروز 1400/09/21 به قیمت کیلو 238000 تومان

دسامبر 12th, 2021|

فروش ویژه امروز 1400/09/21 فروش ویژه چای چکش سبز [...]

فروش ویژه چای شکسته کلکته اسکله قرمز 1400/09/21

دسامبر 12th, 2021|

کیلو 130.000 تومان فروش ویژه چای شکسته کلکته اسکله قرمز [...]

گروه بندی فروشگاه

موجودی امروز

شرکت چای الوچای – لیست قیمت انواع چای – 10-03-1400 ( فروش چای – خرید چای )

.

 

alochay
 کارتن 5 108,000 4 چای باروتی زرین لات4 باروتی 1400 خرداد 10
 کارتن 5 122,000 کلکته 222 چای گواهی سوپر زرین باروتی 1400 خرداد 10
 کارتن 10 129,000 سیلان چای پنکه زرد باروتی 1400 خرداد 4
 کارتن 10 137,900 کلکته چای پهلوان قلم 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 131,000 سیلان 2018 چای جیمز قهوه ای باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 149,900 سیلان چای 3پنکه قرمز نیم ریز 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 118,000 کلکته چای گل یاس آبی نیم ریز 1400 فروردین 16
 کارتن 10 142,900 کلکته 303 چای افق شکسته 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 154,000 سیلان چای افق نقره ای باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 142,000 سیلان چای افق آبی باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 138,000 سیلان چای گیلاسی نیم ریز 1400 فروردین 15
 کارتن 10 119,900 کلکته 510 چای نهنگ قرمز نیم ریز 1400 فروردین 18
 کارتن 10 124,900 کلکته 513 چای خاور نیم ریز 1400 فروردین 18
126,000 کلکته چای انگور باروتی 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 5 108,000 4 چای باروتی زرین لات4 باروتی 1400 فروردین 18
 کیسه 68,900 آسام چای بلدرچین ctc کله مورچه 1400 فروردین 19
 کارتن 10 111,900 سفارشی 222 چای بلدرچین سبز باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 110,000 کلکته 220 چای پهلوان مشکی باروتی 1400 فروردین 23
 کارتن 10 136,000 سیلان 786 چای تکخال قرمز قلم 1400 فروردین 15
 کارتن 10 166,900 سیلان چای طاووس قلم 1400 اردیبهشت 8
 کارتن 10 129,900 کلکته 521 چای لاله شمعدان زرد قلم 1400 فروردین 15
 کارتن 10 130,900 کلکته 595 چای تلفن سبز قلم 1400 فروردین 19
 کیسه 10 68,900 آسام چای تلفن نشان ctc کله مورچه 1400 خرداد 8
 کارتن 10 114,900 کلکته چای جوبانو باروتی 1400 خرداد 9
 کارتن 10 129,900 کلکته چای جوبانو شکسته 1400 فروردین 19
 کارتن 10 171,000 سیلان چای اسب پرچم قرمز شکسته 1400 فروردین 15
 کارتن 10 97,000 ویتنام 550 چای چشمک قلم 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 147,900 کلکته 444 چای خاور شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 140,900 سیلان 888 چای چکش طلا 10 باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 142,900 کلکته 555 چای خاور سبز شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 128,900 سیلان 13126 چای روزبه سبز شکسته 1400 فروردین 15
 کارتن 10 176,900 سیلان 3پنکه سبز نیمریز 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 134,900 کلکته چای فرشیم سبز شکسته 1400 فروردین 18
130,000 کلکته 111 چای زرگران باروتی 1400 اردیبهشت 19
99,000 کلکته چای سلطان باروتی 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 135,900 کلکته 572 چای سوفیا قلم 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 10 133,900 سیلان 687 چای سوفیا باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 105,000 کلکته 2222 چای شمعدان سبز باروتی 1400 فروردین 23
 کارتن 10 130,900 کلکته 230 چای شهرام شکسته 1400 فروردین 22
 کارتن 10 96,000 کلکته 2022 چای شهرزاد باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 5 96,000 کلکته 2023 چای شهرزاد سبز باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 2.5 108,000 کلکته چای شهرزاد قرمز باروتی 1400 فروردین 22
 کارتن 10 127,900 کلکته 421 چای لاله شمعدان طوسی شکسته 1400 فروردین 15
135,900 کلکته 888 چای عقرب باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 200 سیلان 9119 چای عقرب باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 196,000 کلکته 666 چای عقرب شکسته 1400 خرداد 8
 کارتن 10 145,900 سیلان 1000 چای علی شکسته 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 10 137,900 کلکته 545 چای نهنگ آبی شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 125,900 سیلان چای اکبر زرد باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 106,900 کلکته چای فرشیم قهوه ای باروتی 1400 خرداد 9
 کارتن 10 145,900 کلکته 666 چای کیکاووس شکسته 1400 خرداد 9
 کارتن 10 135,900 کلکته 55 چای کیمیا شکسته 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 122,900 کلکته 122 چای الگانس بنفش باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 115,000 کلکته چای کیمیا سبز باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 127,900 کلکته 666 چای الگانس قرمز باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 110,000 کلکته یاس زرد باروتی 1400 خرداد 2
 کارتن 10 171,000 سیلان چای گلدان سبز 1400 فروردین 18
 کارتن 10 191,000 سیلان چای گلدان نارنجی شکسته 1400 فروردین 22
 کارتن 5 122,000 کلکته 222 چای گواهی سوپر زرین باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 161,000 سیلان 222 چای تکخال باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 107,900 کلکته 221 چای لاله شمعدان باروتی 1400 فروردین 19
 کیسه 10 110,900 کلکته 321 چای لاله شمعدان نیمریز 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 140,000 کلکته 621 چای لاله شمعدان بنفش نیم ریز 1400 فروردین 23
 کارتن 10 166,000 سیلان 444 چای تکخال سبز باروتی 1400 فروردین 15
 کیسه 10 68,900 آسام 21 چای لاله شمعدان سبز ctc کله مورچه 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 10 146,000 سیلان چای جیپ سبز باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 98,500 کلکته 1221 چای لاله شمعدان فیروزه ای باروتی 1400 خرداد 9
 کارتن 10 0 سیلان 2002 چای میعاد باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 11.3 210,000 سیلان 222 چای چکش سبز باروتی 1400 خرداد 9
 کارتن 10 110,000 کلکته چای فرشیم آبی باروتی 1400 خرداد 9
 کارتن 10 117,900 کلکته 220 چای نهنگ آبی باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 106,000 کلکته چای نیم روز سبز باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 117,900 کلکته چای یاس آبی باروتی 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 2.5 113,500 کلکته چای دانیال باروتی 1400 فروردین 22
 کارتن 5 113,500 کلکته چای دانیال باروتی 1400 فروردین 22
 کارتن 11.3 143,900 سیلان چکش طلا 11.250 باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 156,000 سیلان 777 چای تکخال 777 باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 162,900 سیلان 777 الگانس باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 133,900 محمود شکسته 1400 فروردین 19
 کارتن 10 113,900 محمود نیم ریز 1400 فروردین 19
 کارتن 5 96,000 کلکته چای شهرزاد آبی باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 114,900 کلکته 111 چای علی نارنجی باروتی 1400 فروردین 19
 بسته 1 172,900 سیلان 2017 چای آچار باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 115,900 کلکته 222 چای کیکاووس باروتی 1400 خرداد 9
 کیسه 17 128,000 شکسته 1400 فروردین 19
 کیسه 30 128,000 کنیا شکسته 1400 فروردین 19
 کارتن 10 149,000 سیلان 555 گلدان مشکی شکسته 1400 فروردین 18
 کیسه 20 68,000 آسام بهنشین ctc کله مورچه 1400 فروردین 18
 کارتن 10 179,000 سیلان چای یو نی تی باروتی 1400 فروردین 19
 کیسه 10 68,000 آسام شکار ctc کله مورچه 1400 فروردین 19
 کارتن 10 110,900 کلکته دانیال باروتی 1400 فروردین 22
 کیسه 17 99,900 کلکته 139 نمیریز 139 نیمریز 1400 اردیبهشت 16
 بسته 1 131,900 کلکته 2015 چای آچار فرانسه سبز باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 152,900 سیلان 444 الگانس باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 5 82,900 کنیا چای کله موچه خاور/نهنگ ctc کله مورچه 1400 فروردین 18
 کارتن 10 138,900 کلکته 303 چای افق شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 193,500 444 فرزین اولترا 1400 فروردین 18
134,000 کلکته ارسلان شکسته 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 177,900 444 فرزین 1400 فروردین 18
 کارتن 10 162,900 694 فرزین 1400 فروردین 18
 کارتن 10 134,900 99 چای افق قلم 1400 اردیبهشت 26
 کیسه 34 124,000 سیلان چای هزاردستان شکسته 1400 فروردین 19
 کیسه 10 108,900 کلکته چای شانه به سر نیم ریز 1400 اردیبهشت 11
 کیسه 10 68,900 آسام 6038 دو تلفن نشان کله مورچه 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 10 118,000 سیلان 122 حدیث باروتی 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 135,900 سیلان فضانورد قلم 1400 اردیبهشت 18
 کارتن 10 121,000 سیلان فضانورد شکسته 1400 اردیبهشت 18
 کارتن 10 135,900 سیلان نوک طلا شکسته 1400 خرداد 1
 کارتن 10 158,900 سیلان 876 سیب نارنجی شکسته 1400 اردیبهشت 18
 کارتن 10 127,900 کلکته پهلوان قلم 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 115,000 کلکته بازنشان باروتی 1400 اردیبهشت 20
 کیسه 10 104,900 کلکته 221 چای لاله شمعدان باروتی 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 10 132,900 کلکته جوبانو قلم 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 10 102,000 ویتنام چشمک چای سبز 1400 اردیبهشت 21
 کیسه 40,000 ایرانی ایرانی قلم لیزر خورده 1400 اردیبهشت 21
 کیسه 10 125,900 کلکته 1004 شکار نیمریز 1400 اردیبهشت 21
 کیسه 37,000 ایرانی ایرانی باروتی 1400 اردیبهشت 21
 کارتن 10 148,900 سیلان گلیران نارنجی شکسته 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 168,900 سیلان گلیران صورتی شکسته زرین 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 110,000 کلکته چای نیمروز بنفش باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 135,900 سیلان چاقو قرمز شکسته 1400 خرداد 1
 کیسه 30 121,000 کنیا کنیا قلم 1400 اردیبهشت 29
 کیسه 30 85,000 کنیا کنیا باروتی 1400 خرداد 2
 کارتن 10 156,000 سیلان تئودور سبز باروتی 1400 خرداد 4
 کارتن 10 161,000 سیلان 2222 چای هزاردستان باروتی 1400 خرداد 4
 کیسه 24,000 ایرانی چای سنوات بدون بو باروتی 1400 خرداد 4
 کارتن 10 141,000 کلکته چای مومبای شکسته 1400 خرداد 9

آخرین محصولات اضافه شده

 چای ایرانی چای لاهیجان چای ارگانیک چای سرگل چای دستچین خرید اینترنتی چای فروش اینترنتی چای چای داخله چای داخلی بهترین برند چای چای خارجی چای سیلان چای کلکته چای خوش رنگ چای خوش طعم بهترین چای

چاي سرگل

چاي سرگل پيچيده شکل است و داراي طعمي تلخ تر و گس تر نسبت به انواع چايي هاي ديگر ايراني است. چاي سرگل از درجه بالايي از کيفيت و عطر و طعم رادارا مي باشد و در خوشرنگي و خوش طعمي بسيار خوش آوازه است.

چاي سرگل در فصل بهار برداشت ميشود و از چند برگ بالايي و جوان ميباشد.

مصرف چای در ایران

چای ایرانی
چای خارجی

تاريخچه چاي در ايران

ابتدا مصرف چاي در ميان قبايل چين مرسوم گشته وتاريخ دقيقي براي مصرف چاي در ايران را نمي توان مشخص نمود ليکن براساس نوشته هاي بجا مانده از مورخين و محققين و سفرنامه ها ، مصرف چاي در ايران از اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم شروع و شخصي به نام حاج محمد گيلاني ، تاجر ايراني ، اطلاعات اوليه مربوط به چاي و طريقه مصرف آن را از چين به اروپا برده است .

ايرانيان قبل از اسلام همانند ساير مردم دنيا از نوشيدنيهاي متداول آن زمان استفاده مي نمودند

ليکن پس از ورود اسلام و به دليل عدم مشروعيت آنها ، نوشيدن قهوه را جايگزين نمودند . به دليل دوري از مراکز توليد و شرايط نامساعد حمل ونقل و تجارت آن از يک طرف و نزديکي تجارت ايران با چين و راههاي ارتباطي مطمئن مثل جاده ابريشم از طرف ديگر باعث جايگزيني چاي به جاي قهوه گرديد .

مصرف چاي در ايران با وارداتي که از طريق شمال (کشورچين) و از طريق جنوب (کشورهند ) انجام مي گرفت تامين مي شد . در سال 1261 هـ . ش ، شخصي به نام حاج محمد اصفهاني کشت چاي در ايران را آغاز نمود ولي به عللي رونق و توسعه نيافت تا در سال 1279 هـ ش ، بار ديگر با تلاش و احتمام محمد ميرزاي چايکار ملقب به کاشف السلطنه که ژنرال کنسول ايران در هندوستان بود ، آغاز گرديد . او با اين ديدگاه که مقدار زيادي ارز براي واردات چاي صرف ميگردد و توليد چاي مي تواند يکي از منابع عظيم براي رونق اقتصادي کشور باشد اقدام به کشت چاي نمود .

کاشف السلطنه در هندوستان با وجود اينکه دولت هند از يادگيري فنون چايکاري براي اتباع خارجي شديداٌ ممانعت بعمل مي آورد ، توانست فنون کشت و توليد چاي را بياموزد و با مطالعه و بررسي شرايط آب و هوايي ايران و مشابهت آب و هواي شمال کشور با کشور هندوستان طي فداکاري و زحمات فراوان ، تعداد زيادي بذر و سه هزار اصله نهال را با شرايط حمل ونقل آن زمان که گاري و درشکه بوده ، به ايران انتقال داد و اقدام به احداث باغ چاي در لاهيجان و کلارآباد نمود (سال 1279 هـ . ش) اين عمل او مورد مخالفت عده کثيري که از جانب برخي محافل تحريک مي شدند قرار گرفت و حتي در بعضي از موارد منجر به کندن نهالها و ويران کردن باغات شد .

ضمناً چون بهره برداري از باغات چاي پس از پنج سال از غرس نهال دو ساله آغاز مي شود و کشاورزان در آن زمان نيز آشنايي کافي در امور کاشت ، داشت و برداشت نداشتند لذا علاقه و تمايل به کشت چاي نشان نمي دادند اما کاشف السلطنه با تحمل مرارت هاي زياد و رويارويي با موانع مادي و مشکلات اجتماعي شرايط گسترش احداث باغهاي چاي در واحد سطح را فراهم کرد و با ايجاد انگيزه ، زمينه علاقمندي کشاورزان به کشت چاي را بوجود آورد .

نخستين بار تعدادي از کشاورزان در حومه شهر لاهيجان (چارخانه سر) کشت چاي را آغاز کردند و به تدريج در ساير نقاط استان گيلان گسترش يافت بطوريکه در سال 1319 مساحت باغات چاي به 600 هکتار رسيد . روند توسعه تدريجاً ادامه داشت تا اينکه در سال 1337 دولت ايران اقدام به تأسيس سازمان چاي کشور نمود تا کشاورزان چايکار و صاحبان صنعت چايسازي را تحت حمايت قرار دهد . در حال حاضر سطح زير کشت چاي حدود 32000 هکتار مي باشد که در بيش از 900 قريه در شهرهاي صومعه سرا ، فومن ، شفت ، رشت ، لاهيجان ، آستانه اشرفيه ، سياهکل ، لنگرود ، رودسر و املش در استان گيلان و شهرهاي رامسر و تنکابن تا حوالي چالوس در استان مازندران به طول حدود 200 کيلومتر بصورت نامنظم و مجزا با فواصل کم و زياد و دور و نزديک با جاده اصلي بصورت پراکنده قرار گرفته و هم اکنون حدود 60000 خانوار در کشت و کار اين محصول اشتغال دارند .

بهترین روش دم کردن چای ایرانی

با وجود کیفیت بالای چای خالص شمال و عاری بودن از هرگونه اسانس و ماده افزودنی و فواید بسیاری که دارد، هنوز جایگاه خود را در سبد خانوار هموطنان عزیزمان پیدا نکرده است.یکی ازدلایل عمده آن شاید، کم حوصلگی و عدم آشنایی کامل نسبت به شیوه اصولی طبخ چای شمال مخصوصا چای سنتی و طبیعی ایرانی می باشد که نقش تعیین کننده در رنگ و عطر و بو و کیفیت چای دم کشیده دارد. رعایت چند نکته ساده می تواند یک چای خوش رنگ با طعم عالی و کاملا سالم و گوارا را برای شما به ارمغان بیاورد.

در ابتدا این 2 نکته را رعایت کنید:

1- سعی کنید حتماً از قوری چینی برای طبخ چای استفاده نمایید. این به این معنا نیست که نمی توان از قوری استیل و یا پلاستیکی استفاده کرد،هدف این است که همه عطر و طعم و رنگ چای شمال در فنجان شما به بهترین شکل پدیدار شود.

2- در صورت امکان از چایسازها استفاده نکنید اگربه جای چایساز های پلاستیکی ازسماور یا کتری های استیل یا رویی برای جوش آوردن آب استفاده شود،آب جوشیده برای دم کشیده چای ایرانی مرغوب ترخواهد بود.

آموزش طبخ چای:

آب کتری یا سماور باید کاملاً زلال و جوش باشد برای تهیه هر فنجان چای، یک قاشق مرباخوری چای خشک را در قوری بریزید (بهتر است قبل از ریختن آب در قوری بگذارید قوری بهمراه چای خشک حدود 2 دقیقه برروی سماور بماند تا قوری و چای خشک گرم شود و بعد از این مدت آب را اضافه نمایید.) توجه نمایید که به ازای چای خشکی که در قوری ریخته شده میزان آب باید به اندازه یک بند انگشت بالای چای خشک باشد اجازه دهید چای حداقل به مدت 8 دقیقه و به منظور داشتن عطر و طعم بهتر به مدت 15 دقیقه روی سماور دم بکشد و سپس نوش جان نمایید.

نکته: بعد از 20 دقیقه قوری را از روی سماور برداشته و در کنار سماور قراردهید (بهتراست با یک پارچه روی آن را بپوشانید تا گرم بماند) این کار باعث می شود مدت زمان بیشتری از عطر و طعم چای لذت ببرید.

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه : 9-18

پنجشنبه : 9-13

در تعطیلات رسمی شرکت تعطیل میباشد

خرید عمده چای، فروش عمده چای، فروش چای ارگانیک، خریدچای ارگانیک، فروش چای بهاره، خرید چای بهاره، فروش چای شمال، خرید چای شمال، فروشگاه اینترنتی چای، فروش عمده چای خارجی، خرید عمده چای خارجی، فروش چای سرگل، خرید چای سرگل، فروش چای دستچین، خرید چای دستچین، خرید و فروش چای فله، خرید و فروش چای آکبند، خرید و فروش چای وارداتی، خرید چای فله، فروش چای فله، خرید چای ایرانی، فروش چای ایرانی، خرید چای لاهیجان، فروش چای لاهیجان، خرید چای داخله، فروش چای داخله، خرید چای داخلی، فروش چای داخلی، فروش اینترنتی چای، خرید چای عمده، فروش چای عمده، بسته بندی چای، بسته بندی چای کیسه ای، بسته بندی چای تی بگ، بسته بندی چای نپتون، فروش چای صادراتی، بهترین چای، چای خوشمزه، چای طبیعی، چای خالص، معروفترین برند چای، بهترین برند چای، معروفترین مارک چای، بهترین مارک چای، خریدار چای

تلفن تماس: 02155169402

کانال تلگرام

موبایل: 09120456756

چت

Go to Top