کیسه 10 110,900 کلکته چای شکار باروتی 99/9/30
کیسه 20 64,000 آسام چای دستچین ctc 99/9/30
کیسه 10 131,000 کلکته 1001 چای شکار شکسته 99/9/30
کیسه 10 126,000 کلکته 8270 چای شکار شکسته 99/9/30
کارتن 10 129,000 کلکته 2500 چای میعاد قلم 99/9/30
کیسه 33,000 ایرانی چای ایرانی لاهیجان باروتی 99/9/30
کیسه 50,000 ایرانی چای ایرانی لاهیجان شکسته 99/9/30
کیسه 47,000 ایرانی چای ایرانی لاهیجان شکسته 99/9/30
کیسه 26,000 ایرانی چای ایرانی لاهیجان نیم ریز 99/9/30
کیسه 58,000 ایرانی چای ممتاز ایرانی لاهیجان شکسته 99/9/30
کیسه 10 109,900 کلکته 321 چای لاله شمعدان نیمریز 99/9/29
کارتن 10 109,900 کلکته 221 چای لاله شمعدان باروتی 99/9/29
کارتن 10 111,000 کلکته چای گل یاس نیمریز 99/9/29
55,000 ایرانی شکری 99/09/29
کارتن 10 149,000 کلکته چای گل یاس سبز شکسته 99/09/25
کارتن 10 128,000 سیلان 555 چای فضانورد قلم 99/09/25
کیسه 20 66,000 آسام چای بلدرچین ctc کله مورچه 99/09/25
کارتن 10 107,000 کلکته چای فرشیم قهوه ای باروتی 99/09/25
کارتن 10 137,000 کلکته 6000 چای علی زرد قلم 99/09/25
126,000 کلکته 4صفر چای بلدرچین 0000 نیم ریز 99/09/25
کارتن 10 128,000 کلکته 521 چای لاله شمعدان زرد قلم 99/09/25
کارتن 10 136,000 سیلان چای تک سیب مشکی قلم 99/09/25
کارتن 10 131,000 سیلان چای تک سیب آبی نیم ریز 99/09/25
108,000 کلکته چای شکار نیم ریز 99/09/25
کیسه 25 64,000 آسام چای عطر بهار ctc کله مورچه 99/09/25
کیسه 20 66,000 آسام چای افق شکری 99/09/25
کارتن 10 129,000 سیلان چای پنکه زرد باروتی 99/09/24
کارتن 10 108,000 کلکته چای تلفن قهوه ای باروتی 99/09/24
کارتن 10 138,500 سیلان چای تبرزین سبز باروتی 99/09/24
کیسه 10 68,000 آسام چای تلفن نارنجی ctc کله مورچه 99/09/24
کیسه 20 116,000 کلکته چای گل یاس نیم ریز 99/09/24
113,000 5 چای شکار 99/09/24
کارتن 10 113,000 کلکته چای کیمیا طلایی باروتی 99/09/24
128,000 چای فضانورد 99/09/24
کیسه 30 6,000 ایرانی چای شکری 99/09/24
171,000 کلکته چای کیکاووس شکسته 99/09/24
کارتن 10 102,000 کلکته شهرزاد باروتی 99/09/24
کیسه 15 112,500 کلکته 96 چای قلم 99/09/24
کارتن 10 136,000 چای گل یاس آبی باروتی 99/09/24
کیسه 27 64,000 آسام چای دستچین ctc کله مورچه 99/09/24
کیسه 30 66,000 آسام چای بارش ctc کله مورچه 99/09/24
کارتن 10 101,000 سفارشی 222 چای بلدرچین سبز باروتی 99/09/22
کارتن 10 176,000 سیلان چای نوک طلا افق زرد باروتی 99/09/22
کارتن 10 171,000 سیلان چای طاووس قلم 99/09/22
کارتن 10 151,000 سیلان 410 چای اکبر طوسی عطری نیم ریز 99/09/22
کارتن 10 157,000 سیلان چای سه پنکه قرمز نیم ریز 99/09/22
کارتن 10 111,000 کلکته 221 چای لاله شمعدان سبز باروتی 99/09/22
کارتن 10 111,000 کلکته 2222 چای بلدرچین زرد باروتی 99/09/22
کارتن 10 124,000 کلکته 421 چای لاله شمعدان طوسی شکسته 99/09/22
کارتن 10 131,000 کلکته چای جوبانو شکسته 99/09/22
کارتن 10 121,000 کلکته چای سبحان شکسته 99/09/22
کارتن 10 131,000 کلکته 333 چای بلدرچین آبی قلم 99/09/22
کارتن 11.25 149,000 سیلان چای چکش طلا باروتی 99/09/22
کارتن 10 126,000 کلکته 1000 چای تک تبر آبی باروتی 99/09/22
کارتن 10 106,000 کلکته چای دوپهلوان مشکی باروتی 99/09/22
کارتن 10 141,000 سیلان 2000 چای علی آبی شکسته 99/09/22
کارتن 10 106,000 کلکته 333 چای حدیث باروتی 99/09/22
کارتن 10 112,000 کلکته چای فرشیم قرمز نیم ریز 99/09/22
کارتن 10 131,000 سیلان چای پهلوان قرمز شکسته 99/09/22
کارتن 10 176,000 سیلان 222 چای سوفیا باروتی 99/09/22
91,000 چین 5050 چای آیسان سبز 99/09/22
کارتن 10 222,000 سیلان 222 چای قوری سبز پاورکس باروتی 99/09/22
کارتن 10 132,000 کلکته 701 چای سوفیا شکسته 99/09/22
کارتن 10 69,000 آسام چای الجمیل ctc کله مورچه 99/09/22
146,000 سیلان چای اکبر 4005 99/09/22
کارتن 10 121,000 سیلان 333 چای دیرینه باروتی 99/09/22
121,000 2411 چای هزاردستان 99/09/22
کیسه 20 111,000 کلکته چای فرشیم قرمز نیم ریز 99/09/22
کارتن 10 136,000 کلکته چای فرشیم سبز شکسته 99/09/22
کیسه 62 56,000 کنیا چای شکری 99/09/22
کیسه 20 112,000 کلکته چای بلدرچین نیم ریز 99/09/22
131,000 کلکته چای گرین استپ شکسته 99/09/22
131,000 کلکته چای سلطان شکسته 99/09/22
86,000 چین 6060 چای آیسان سبز 99/09/22
کیسه 20 102,000 کلکته 333 چای حدیث باروتی 99/09/22
109,000 چای نیم روز سبز 99/09/22